Dezenfeksiyon ne kadar etkili?

Dezenfeksiyon ne kadar etkili?

Mikroorganizmaları Etkileme derecelerine göre dezenfektanlar

1. Yüksek Düzey Dezenfeksiyon : Sporisit özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon için gerekenden (3 saat ve üzeri) daha kısa sürede (10-20 dakika) uygulanan dezenfeksiyon şeklidir. Çok dirençli bir kısım bakteri sporları dışında tüm mikroorganizmalar inaktive olur.

2. Orta Düzey Dezenfeksiyon : Bakteri sporlarına etki göstermeyen, fakat mikobakteri, zarfsız virüs ve diğer mikroorganizmalara etkili olan dezenfeksiyon seviyesidir.

3. Düşük Seviye Dezenfeksiyon : Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere etkisiz olan ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmaları etkileyebilen dezenfeksiyon seviyesidir.

Etki mekanizmalarına göre dezenfektanlar

· Fenol ve türevleri: Bu maddeler sitoplazma zarındaki oksidaz ve dehidrogenazlarla geri dönüşümsüz olarak bağlanarak hücre içi bileşiklerin dışarı çıkmasına neden olur.

· Alkil grubu: Krezol, lizol. Klor grubu: Hekzaklorofen. Organik çözücüler: Sitoplazma zarının lipid yapısını bozarak ve hücre proteinini denatüre ederek etki ederler. Örn. kloroform, alkoller ve toluen.

· Hücre Proteinlerini Denatüre Edenler Örn. alkol, aseton, organik çözücüler.

· Protein ve Nükleik Asitlerin Fonksiyonel Gruplarında Modifikasyon Yapanlar Ağır metaller (örn. civa, bakır, çinko), oksitleyici ajanlar (örn. peroksitler), alkilleyici ajanlar (örn. formalin, etilen oksit).

· Enzimlerin İşlevini Bozarak veya Değiştirerek Etki Edenler Örn. kuarterner amonyum bileşenleri, okside edici maddeler, formaldehid, etilen oksit.

· Bakteri Sporlarına Etki Edenler Kuarterner amonyum bileşenleri germinasyon aşamasında etkilidir. Fenol, sporun oluşum aşamasına etki eder. Gluteraldehid, formaldehid, hipoklorit, iyot, hidrojen peroksit ve etilen oksit olgun spor aşamasında etkilidir.

Dezenfeksiyonu etkileyen faktörler
-Kullanılacak Yere Bağlı Faktörler
-Dezenfektana Bağlı Nedenler
-Ortama Bağlı
-Mikroorganizmaya Bağlı

Dezenfeksiyon ne kadar etkili hakkında daha detaylı bilgi için iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

Menü